wandelaar               
 Avond4daagse    info Wouw                       
Home  Bestuur  Intocht  Routes  Foto-gallery  Historie  Contact
1970  1971  1972 & 1973  1974  1975  1976 t/m 1978  1979  1980  1981  1982  1983 & 1984  1985 t/m 1991  1992 & 1993  1994  1997  1999  2003  2007  2009

Blarenbal in 1971
 
In het tweede jaar waren er opnieuw twee routes: 20 en 50 kilometer, verdeeld over vier
avonden. De gemeente zorgde weer voor subsidie, zoals ze dat ook in het eerste jaar had
gedaan. In die eerste jaren begon de vierdaagse steevast op dinsdag, terwijl op vrijdag de
intocht werd gehouden. De organisatie was in die beginperiode erg streng. In de eerste jaren
 fietsten er veel jeugd mee met de lopers en dat leidde er vaak toe dat vriendjes en
vriendinnetjes achterop meereden, terwijl die moesten lopen. Zonder pardon werd er dan
ingegrepen en de wandelkaart werd ingenomen. Dat gold trouwens ook voor het meerijden
van wandel- en kinderwagens. Kinderen waarvan vaststond dat ze de tocht niet zouden lopen,
werden zonder meer geweigerd. Ouders deden daar ook niet moeilijk over, zeker niet na
uitleg over het waarom. Het ging in de beginjaren puur om de sportieve prestatie.
Sportief was het alleszins en dat liet ook het Wouwse collega van B & W merken, want in
1971 liep het voltallige college de lange route over Moerstraten mee. Burgemeester Piet
Sanders, de wethouders Jac van Wesenbeek en Kees Matthijssen hadden er weinig moeite
mee. Voor gemeentesecretaris Piet Maas werd het, volgens De Stem van 2 juli 1971, een ware
lijdenstocht. Al voor de helft van de route had hij een enorme blaar op zijn voet. Op die
manier sukkelde hij Moerstraten binnen, waar hij door de EHBO verzorgd moest worden.
Op vrijdag 2 juli haalde drumband ‘Di Woude’ de wandelaars feestelijk in en op de Markt
werden de medailles feestelijk uitgereikt door burgemeester Piet Sanders.
Bijzonder was dat dit jaar de mensen die voor de tweede keer deelnamen een medaille
kregen met het nummer twee. Die nummers waren op woensdagmiddag door de vijf organisatoren
met een tangetje om het lintje van hun medaille gebogen. De organisatie had namelijk
besloten dat ze niet aan zouden sluiten bij de landelijke wandelorganisatie, omdat die alle
inkomsten wilde en in ruil daarvoor werd dan één keer in de vijf jaar een medaille
beschikbaar gesteld en in de tussenliggende jaren een nummer dat de deelnemers dan thuis
om de medaille van vorig jaar konden buigen.
Na afloop van de tweede vierdaagse werd in buurthuis De Bargie aan de Kloosterstraat een
blarenbal gehouden. Volgens de krant gingen de meeste deelnemers na afloop vanaf de Markt
inderdaad naar dit bal. De muziek werd daar verzorgd door soos Le Milan. Een legendarische
vereniging die in de jaren zestig voor muziek- en dansavonden zorgde. Eerst in de oude
Kunstkring aan de Kloosterstraat en later in het nieuwe buurthuis aan de overkant.


 

rabobank logo                                          Donkenhoflogo                                       DWDlogo

vragen en problemen: webmaster@avondvierdaagsewouw.nl