wandelaar               
 Avond4daagse    info Wouw                       
Home  Bestuur  Intocht  Routes  Foto-gallery  Historie  Contact
1970  1971  1972 & 1973  1974  1975  1976 t/m 1978  1979  1980  1981  1982  1983 & 1984  1985 t/m 1991  1992 & 1993  1994  1997  1999  2003  2007  2009

Deelnemersaantal stijgt in 1972 en 1973

In 1972 steeg het aantal deelnemers tot zo’n 400. Ook dat jaar was de intocht vanaf de
Bergsebaan. In de eerste jaren werden de deelnemers opgevangen in de Oude Bergsebaan,
zodat ze geen last hadden van het wegverkeer en van daaruit met muziek naar de Markt
gevoerd. In de eerste jaren was het ook gebruikelijk dat groepen die zich inschreven reductie
kregen.
In 1973 werd die groepsreductie afgeschaft en werd besloten om een groepsprijs in te stellen.
Die groepen moesten zich wel tevoren als groep aanmelden om in aanmerking te kunnen
komen voor deze prijs. Dat jaar was er een groep van bejaardencentrum Leonardushof en van
het gezinsvervangend tehuis aan de Kloosterstraat. Het aantal wandelaars steeg tot 450.
Nieuw was in 1973 ook dat een derde route in het leven werd geroepen: de C-route van 16
kilometer
per dag. Veel deelnemers kozen voor die mogelijkheid, maar ze overschatten zich
nogal. In een krantenbericht van 4 juli 1973 schrijft de correspondent: ,,Het bleek ook nu weer
dat verschillende mensen op de langste route zichzelf hadden overschat, want bij de controle
halverwege waren er al mensen die steen en been klaagden over de afstand en de toestand
van de weg waarlangs de route liep
.”
De eindcontrole bleef dat jaar ook wat langer open om ook de C-lopers in de gelegenheid te
stellen om tijdig binnen te komen. Tot kwart voor tien konden de lopers zich in buurthuis De
Bargie melden voor het eindstempel.
In die eerste jaren waren er soms grappige voorvallen te melden. Die haalden dan vaak de
krant, omdat René Hermans niet alleen in het organiserende comité zat, maar ook
correspondent voor Dagblad De Stem was. In de krant van 5 juli 1973 lezen we: ,,…terwijl op
de langste route wethouder C. Matthijssen deelneemt. Op deze tweede avond kreeg hij last
van zijn voeten en hij verruilde daarom zijn schoenen met een andere deelnemer om wat
gemakkelijker te kunnen lopen. Lang bracht dat geen baat en nogmaals werden de schoenen
verruild.

Die pijnlijke voeten hadden voor de wethouder nog een naar gevolg, want hij verbeet letterlijk
de pijn en daardoor brak zijn gebit in twee stukken! Dat waren nog eens tijden. Toch zette de
wethouder door, want op de laatste avond zag hij zelfs nog kans om met collega Jac. van
Wesenbeek de medailles op de Markt uit te reiken. Na afloop trokken de deelnemers weer
naar het blarenbal in de Bargie waar discotheek Oranate voor de muziek zorgde.
Binnen het organiserend comité was in de loop van de tijd, zonder officiële verkiezing, een
taakverdeling ontstaan. Zo was Jan van Ginneken de voorzittershamer gaan hanteren. Kees
Matthijssen
had de taak van secretaris op zich genomen en Wim Meesters zorgde voor het
geld. Al die jaren werden de vergaderingen bij de comitéleden thuis gehouden. Dit om kosten
te besparen op vergaderruimte en consumpties. Dat is zo gebleven tot en met de
vierenveertigste editie. Jaarlijks werden altijd drie vergaderingen voor de eigenlijke
vierdaagse gehouden en één na afloop om de voorbije activiteit te evalueren. 

rabobank logo                                          Donkenhoflogo                                       DWDlogo

vragen en problemen: webmaster@avondvierdaagsewouw.nl