wandelaar               
 Avond4daagse    info Wouw                       
Home  Bestuur  Intocht  Routes  Foto-gallery  Historie  Contact
1970  1971  1972 & 1973  1974  1975  1976 t/m 1978  1979  1980  1981  1982  1983 & 1984  1985 t/m 1991  1992 & 1993  1994  1997  1999  2003  2007  2009

Op weg naar het tweede lustrum. De jaren 1976 tot en met 1978

Dat er streng werd gecontroleerd tijdens de eerste jaren, bleek in 1976 toen zelfs de krant
meldde dat er enkele deelnemers werden gediskwalificeerd, omdat ze meereden achterop de
fiets van enkele ,volgers’. ,,Ook tijdens de komende dagen zal de organisatie streng
controleren en deze lopers zonder pardon uit de strijd nemen
,” waarschuwde de krant.
In het zevende jaar startten er 450 deelnemers en om de run op het bordes van het
gemeentehuis wat te temperen, werd besloten dat alleen de mensen die voor de zevende,
zesde en vijfde keer meeliepen hun medailles op het bordes af moesten halen. De rest kreeg
hun erepenning in een kraampje op het marktplein.
In 1976 was het nog mogelijk om leuke berichtjes in de krant te krijgen. Zo meldde Brabants
Nieuwsblad van 2 juli 1976: ,,Burgemeester Sanders had ook willen meelopen, maar ging met
vakantie. Wel liet hij weten op Ameland zeker zoveel kilometer te zullen tippelen.
Gemeentesecretaris P. Maas zorgde voor ,gemeentelijke fourage’ door per fiets voor de
wandelende wethouders flesjes bier aan te dragen
.”
Van de 450 starters kwamen er uiteindelijk 410 hun medaille afhalen. Samen met de harmonie
en de mini- en majoretten werden de lopers feestelijk ingehaald vanaf de Akkerstraat. Op de
Markt werden de medailles uitgereikt, met speciale aandacht voor Lia Hertogh en Ad Gabriëls
die voor de zevende keer meeliepen. Met een blarenbal in de Bargie werd ook deze editie
afgesloten.
In de jaren die volgden, bleef het aantal deelnemers gestaag stijgen. En er werden
vernieuwingen doorgevoerd. In 1977 werd op de Wouwse Markt een kraampje ingericht waar
men in kon schrijven. Soms moest het Rode Kruis flink in actie komen. ,,Voor de mensen van
het Rode Kruis was deze derde avond hard werken geblazen. Talloze blaren werden
doorgeprikt, vele pleisters geplakt en de nodige jodium gesmeerd,”
schreef Brabants
Nieuwsblad op 1 juli 1977.
In 1978 steeg het aantal deelnemers tot 716 lopers, die hadden het niet gemakkelijk, want op
de eerste avond barstte een fikse bui los, waardoor de B- en C-lopers als ‘verzopen katjes’ aan
de finish kwamen. Ook op de tweede avond kregen de lopers een flinke bui over zich heen.
Nieuw was ook dat het vertrek van de lopers plaatsvond vanaf café Donkenhof en daar werd
ook het blarenbal gehouden. Aan het vertrek vanuit de Bargie lag een onenigheid met het
bestuur van het buurthuis ten grondslag. Tot dan toe mocht gratis gebruik gemaakt worden
van de accommodatie, maar voortaan moest huur betaald worden. Ondanks tegenwerpingen
van het comité dat de vele extra inkomsten van de bar ook al naar het Bargiebestuur gingen,
viel er niet over te praten. Dus vertrok het comité naar de familie Broeren aan de
Roosendaalsestraat.
In 1978 werd voor het eerst op maandag gestart. Vanuit de middenstand was het verzoek
gekomen om de vierdaagse niet meer op vrijdag aan te laten komen, omdat er dan bijna geen
mensen gebruik maakten van de koopavond. Het was een hele discussie, waar het comité zich
niet zo heel erg druk over maakte. Uiteindelijk werd besloten om voortaan van maandag tot
en met donderdag te lopen.


 

rabobank logo                                          Donkenhoflogo                                       DWDlogo

vragen en problemen: webmaster@avondvierdaagsewouw.nl